Home Preporučeno 12. 06. – Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada

12. 06. – Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada

SHARE

Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada obilježava se s ciljem podizanja svijesti i pokretanja akcija u svijetu protiv dječjeg rada i zapošljavanja djece. Međunarodna organizacija rada 2002. godine donijela je odluku da se 12. lipnja obilježava Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada.

Prema podacima UNICEF-a, približno 150 milijuna djece diljem svijeta uključeno je u dječji rad. Dječji rad reguliraju tri glavne međunarodne konvencije: Međunarodna organizacija rada s Konvencijom broj 138 koja se odnosi na minimalnu dob za stupanje na posao; zatim Konvencija broj 182 koja se odnosi na zabranu i hitnu akciju za eliminaciju najgorih oblika dječjeg rada te Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta. Navedene konvencije temelj su za donošenje zakona o dječjem radu u zemljama potpisnicama.

Prema podacima Međunarodne organizacije rada, od 2000. godine ukupan broj djece koja rade pao je sa 246 milijuna na 168 milijuna djece. Više od polovice, 85 milijuna radi na opasnim poslovima. Najviše djece, oko 130 milijuna, radi na području Azije i Tihog oceana, no dječji rad prisutan je i u mnogim industrijskim i bogatijim zemljama. Poljoprivreda je grana u kojoj se može pronaći najviše djece koja rade (59%), ali dječji rad prisutan je i u drugim granama kao što su uslužne djelatnosti i industrija. Djeca rade u svim gospodarskih granama, a najviše u neformalnom sektoru u kojem se ne sklapaju nikakvi ugovori o socijalnom statusu djece. Takvi poslovi uključuju rad u poljoprivrednim gospodarstvima, rad u tvornicama i pomoć u kući. Navedeni poslovi su opasni, te tome dodajemo podatak kako svake godine čak 22 000 djece pogine u nesrećama i bolestima prilikom obavljanja poljoprivrednog rada jer se ozlijede ili razbole prilikom izlaganja kemijskim proizvodima i umjetnim gnojivima s kojima rukuju bez ikakve zaštite. Djeci je uskraćeno zdravlje, adekvatno obrazovanje i slobodno vrijeme, ali i njihova temelja prava i slobode.

Djeca su prisiljena raditi jer njihova egzistencija, kao i egzistencija njihove obitelji ovise o njihovom radu. Iako je dječji rad nezakonit u mnogim zemljama, djeca su i dalje prisiljena raditi i najteže fizičke poslove.

Nažalost, i u Hrvatskoj ima slučajeva u kojima su djeca izložena gospodarskom iskorištavanju i obavljanju štetnih poslova. To je posebice vidljivo tijekom ljetnih mjeseci kada mnoga djeca rade u ugostiteljstvu ili trgovini. Pritom poslodavci krše njihova prava te djeca rade noću i prekovremeno, uskraćuje im se pravo na dnevni i tjedni odmor te ih se ne prijavljuje na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

IzvorHZZ
SHARE