Home Kultura Centar za mir , nenasilje i ljudska prava – Osijek u suradnji...

Centar za mir , nenasilje i ljudska prava – Osijek u suradnji s Europskim domom Vukovar organizira javnu tribinu koje će se održati

SHARE
foto:pixabay

24.10. 2017. (utorak) u Vukovaru u maloj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije, Županijska 9 s početkom u 12,00 sati.

Na tribini će se govoriti o reguliranju boravka u Hrvatskoj posebice u odnosu na nedavno usvojene Izmjene i dopune Zakona o strancima i o diskriminaciji, kako je prepoznati i kako zatražiti zaštitu. Prezentacije će održati relevantni uvodničari predstavnice Policijske postaje Vukovar i predstavnik Ureda Pučke pravobraniteljice.

Poziv za sudjelovanje na tribini upućujemo predstavnicima romske zajednice i ostalih manjinskih zajednica, nevladinim organizacijama te institucijama koje se u svom djelokrugu rada susreću s pitanjima koja su najavljena kao teme tribine.

Svrha tribine je posebice osvješćivanje i ohrabrivanje romske zajednice da potpuno surađuje i preuzme odgovornost za rješavanje vlastitog statusa, te dodatno povećati njihovu informiranost o osnovnim pojmovima u području diskriminacije, kako bi je lakše mogli prepoznati i zatražiti zaštitu.

Tribina se organizira kao integralni dio jednogodišnjeg projekta „Pomoć u rješavanju apatridije“ koji financijski podržava UNHCR.

SHARE