Home Preporučeno Ovo su deficitarna zanimanja na tržištu rada u Hrvatskoj

Ovo su deficitarna zanimanja na tržištu rada u Hrvatskoj

SHARE
foto:pixabay

HZZ obavještava da sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (53/2017) studenti koji su upisani na studijskim programima u znanstvenim područjima koja se vode kao deficitarna na nacionalnoj razini pri Hrvatskome zavodu za zapošljavanje odnosno se nalaze u prvih 10 na listi deficitarnih zanimanja Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje imaju mogućnost stjecanja dodatnih bodova.

Hrvatski zavod za zapošljavanje temeljem podataka s tržišta rada utvrđuje popis prvih 10 deficitarnih studijskih programa na nacionalnoj razini:

1. Medicina
2. Farmacija
3. Računarstvo
4. Elektrotehnika
5. Strojarstvo
6. Matematika
7. Fizika
8. Logopedija
9. Rehabilitacija
10. Anglistika

SHARE